S novým školním rokem spouštíme úplně nové stránky Spolku rodičů.  Jak se Vám líbí?

Uvítáme Vaše připomínky ke zlepšení, napište, co byste chtěli na stránkách spolku rodičů mít, jaké informace, odkazy apod. Zatím jsme stránky naplnily nejnovějšími příspěvky, ty historické budou vkládány postupně.

Vaše komentáře můžete vkládat pod příspěvek nebo pište na novou e-mailovou adresu info@spolekzelenec.cz.    Původní e-mailová adresa sdruzeni.zelenec@gmail.com je zatím také funkční.

 

Za realizační tým

Petra Moravečková

 

 

Letošní tábor na téma AVATAR se uskutečnil opět v areálu RZ Katka v Pikovicích v termínu 8. – 15. 8.  Tábor se krátce po vyhlášení naplnil a k naší lítosti jsme některé děti museli již odmítnout z kapacitních důvodů. Oproti loňskému na déšť bohatému táboru se ten letošní nesl ve znamení velkých veder,  kvůli kterým museli táboroví vedoucí upravit počet aktivit a častěji se s dětmi chodit  „chladit“ do Sázavy. I přesto děti prožily spoustu dobrodružství spojených s tématem Avatar – cestu na planetu Pandora, vlastní proměnu v Avatara, vojenský výcvik včetně jízdy na koni, setkání s příslušníky kmene Na´vi, závěrečnou bitvu a úplně nakonec smíření vojáků a Avatarů u tajemného a mocného stromu Eywa.

Kromě celotáborové hry děti zvládly ještě spaní pod širým nebem, turnaj ve vybíjené, celodenní výlet do Vranného nad Vltavou, připravily pro vedoucí krásný relaxační program a seznámily se s divokým čuníkem Kájou. Rodiče určitě potěší, že se všechny děti podílely na každodenním úklidu celého tábora a až na menší zaváhání obstály v bodování pořádku. Máme radost, že se dětem tábor líbil a užily si ho a už se těšíme na další ročník, pokud bude třeba, navýšíme kapacitu tak, abychom mohli vzít všechny děti, které se na náš tábor přihlásí a slibujeme, že téma bude opět lákavé a zábavné.

 

 

Vzpomínka na letošní akademii, jejíž součástí nebyl jen úžasný program všech tříd, ale nechybělo ani rozloučení s deváťáky. Ti si  připravili scénku ze školního prostředí, v níže se poznala nejedna paní učitelka. Moc se jim to povedlo!

Během odpoledne proběhlo také rozloučení  s paní učitelkou D. Hladišovou.

 

Děkuji všem maminkám, které napekly buchty, koláče, uvařily polévku, připravily pomazánky, příp. dobroty nakoupily a pomohly ve školní výdejně vše připravit. Večeře formou rautu pro žáky a učitele z partnerských škol se vydařila a všichni chválili fungování Spolku rodičů při naší škole.

 

Ples je za námi. Již pátým rokem jsme pořádali Benefiční ples ZŠ Zeleneč. Tentokrát jsme „plnily cíle 1. pětiletky“.

Kromě mě a Honzy Goldschmieda se do našeho základního týmu přidal David Novák, který v průběhu plesu předvedl své řečnické umění. Děti z naší školy za pomoci p. uč. Kafkové nám vyrobily mávátka, díky kterým jsme aktivně zapojili téměř všechny účastníky plesu.

Zahrála nám již podruhé kapela Horváth band, restaurace Zeland bez chyby zvládla obsluhu do posledního místečka vyprodaných prostor. Nemohlo chybět ani vystoupení, letos nám zacvičili holčičky ze skupiny Sweeties z klubu Silueta Praha a v druhém vystoupení jsme se přenesli do dob „werneovek“ p. Kopecký s partnerkou nám předvedli krásnou show na téma sestrojení robotické ženy.