Přihláška

Staňte se našimi členy!!!

Pokud máte zájem vstoupit do Spolku a podpořit jeho činnost, můžete tak učinit zaplacením členského příspěvku ve výši 200 Kč a odevzdáním vyplněné přihlášky k rukám třídního zástupce nebo třídního učitele.

Přihláška on-line:


Mám zájem vypomáhat spolku


Přihláška ke stažení (pdf)

A co Vám členství ve spolku vlastně přináší?

  • podpoříte školní aktivity nad rámec běžné výuky a přispějete škole na nákup nadstandardních pomůcek
  • podpoříte pořádání mimoškolních akcí pro naše děti a máte možnost aktivně se podílet na organizaci těchto akcí
  • získáte výhodnější cenové podmínky pro některé akce pořádané spolkem (především letní pobytový tábor)

Díky existenci spolku dále funguje systém koordinátorů v jednotlivých třídách a rada rodičů – pravidelná setkání rodičů s vedením školy a zástupci obce.

Spolek také nominuje zástupce rodičů do školské rady a aktivně buduje dobré vztahy a spolupráci rodičů a školy.