Z důvodu nenaplnění minimální potřebné kapacity odpoledního klubu Spolku, jsme nuceni ukončit k 31.10.2017 zkušební provoz odpoledního klubu Spolku poskytovaného v prostorách klubovny Junior klubu. Snažili jsmse se najít řešení a je nám moc líto, že za současné situace, především díky nízkému zájmu ze strany rodičů, není v našich silách odpolední klub udržet.

V případě problémů se zajištěním dozoru u konkrétních dětí od 4. do 6.třídy v odpoledních hodinách, prosíme rodiče, aby se obrátili na paní ředitelku ZŠ, která se bude snažit najít vstřícné řešení

Junior Klub Open

Nechceme se však vzdát cíle přinést i starším dětem nějaké odpolední vyžití, proto se chystáme jeden den v týdnu v prostorách klubovny na hřišti nabídnout pravidelné odpolední aktivity právě pro ně. Chceme jim dát prostor, kde by se mohly setkávat, něco pod nenápadným dohledem tvořit, hrát hry nebo přinést do tohoto prostoru vlastní aktivity.

Chceme, aby děti samy byly hlavními tvůrci obsahu této platformy. Rozjezd předpokládáme v druhé polovině listopadu. Budeme rádi, když nám předáte své náměty a připomínky na e-mail info@spolekzelenec.cz

 

5.ročníku zelenečského MTB  závodu

neděle 24.9.2017

Kategorie:

Nejmenší ODRÁŽEDLA dívky 2013 a ml.

 1. Agáta Bajzíková
 2. Anna Kociánová

Nejmenší ODRÁŽEDLA chlapci 2013 a ml.

 1. Max Svoboda
 2. Richard Štefanka 
 3. Ota Doležal  
 4. František Kroupa 
 5. Václav Kroupa
 6. Markus Neubauer
 7. Tino Žák
 8. Matěj Karkoška
 9. Timmy Novák

Nejmenší KOLA (dívky+chlapci) 2013 a ml.

 1. Elle Maria Huža
 2. Adéla Tuhovčáková 
 3. Veronika Srbová  
 4. Amélie Havrdová 
 5. Tomáš Klobouček

Předškolačky 2011/2012                     

 1. Veronika Třešňáková
 2. Veronika Olejníková
 3. Ema Marie Gazdová
 4. Laura Sulková
 5. Lina Neubauerová
 6. Linda Kratochvílová
 7. Sofie Kargerová
 8. Tereza Knězová
 9. Agáta Hužvíková

Předškoláci 2011/2012                    

 1. Marek Štěpnička
 2. Adam Pozner
 3. René Čekan
 4. Lukáš Červený
 5. Oliver Bajzík
 6. Luka Žák
 7. Pavel Švancar

Martin Šťastný – do cíle dojel na 2. místě, závodil však nedopatřením v kategorii o jednu nižší

Nejmenší školačky 2009/2010                                    

 1. Nikol Poznerová
 2. Pavla Kratochvílová
 3. Linda Smržová
 4. Tereza Krejčová
 5. Ella Neubauerová
 6. Sofie Dagan
 7. Kateřina Švancarová
 8. Anežka Jaklová
 9. Kateřina Tuhovčáková
 10. Nela Zerzánová

Nejmenší školáci 2009/2010                                   

 1. Jan Třešňák
 2. Adam Štěpnička
 3. Jakub Goldschmied
 4. Jáchym Kocáb
 5. Matouš Kopa
 6. Lukáš Líska
 7. Nikodém Šmíd
 8. Jiří Srb
 9. Šimon Havrda
 10. Teodor Hrdina

Větší školačky  2007/2008

 1. Markéta Bernatová
 2. Andrea Kučerová
 3. Karin Truhlářová
 4. Tara Truhlářová – závodila v kategorii o jednu vyšší

Větší školáci  2007/2008

 1. Sebastian Dagan
 2. Vít Krošlák
 3. Martin Novotný
 4. Šimon Kopa
 5. David Červený
 6. Štěpán Sýkora
 7. Norbert Kuba
 8. Samuel Čižík
 9. Matyáš Karger
 10. Lukáš Blecha
 11. Vojtěch Doležal
 12. Mateo Žák
 13. Šimon Gazdo

Mladší žačky 2005/2006  

 1. Josefína Kubová

Mladší žáci 2005/2006

 1. Matyáš Böhm
 2. Václav Třešňák
 3. Jan Seifert
 4. Michal Goldschmied
 5. Daniel Čižík

Starší žačky 2003/2004

 1. Jana Majerová
 2. Anastázie Horáková

Starší žáci 2003/2004

 1. Matěj Mikeš
 2. Kryštof Schovánek
 3. Martin Kudrnovský
 4. Mathew Novák
 5. Vojtěch Karger

Juniorky 2002 a starší

Junioři 2002 a starší

 1. Petr Kudrnovský
 2. Jakub Kocáb

Ženy : 

 1. Jana Kudrnovská
 2. Sylvia Štefanková
 3. Jana Majerová

Muži : 

 1. Lukáš Majer
 2. Radim Neubauer
 3. Jaroslav Chaluš
 4. Štěpán Mikeš
 5. Petr Plášil
 6. Filip Hrdina
 7. Vít Kudrnovský
 8. Jan Kuba
 9. Pavel Truhlář
 10. Petr Novotný
 11. Martin Červený

Celkem       99  závodníků, startovné navíc uhradil Miroslav Bauer

První půlkulatý ročník tradičního cyklistického závodu startuje už v neděli 24. září na obvyklém místě pod valem „U Kapličky“.

AAA CYKLO 2017

Vážení rodiče,

hledáme alespoň 4 kandidáty pro volbu zástupce rodičů do Rady školy (dle zákona 561 školského zákona). Na začátku září musí být připraveny volební lístky každého kandidáta. Zástupce, který z volby vyjde zastupuje zájmy rodičů. Tříčlennou radu školy tvoří zástupci školy, obce i rodičů. Schází se jen několikrát do roka a podepisuje např. důležité dokumenty (kompletní kompetence viz níže).

Svého zástupce z navržených kandidátů zvolí rodiče na první třídní schůzce 11.9.

Pokud máte zájem případně doporučíte někoho, koho bychom mohli oslovit, napište prosím na :

eva.sobotova@zszelenec.net nebo na info@spolekzelenec.cz

Školská rada a volby se podle § 167 řídí těmito pravidly:

 1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada  má podle § 168 tyto kompetence:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Náš Spolek rodičů, tedy hlavně  Daniela s Petrou, zorganizoval už po několikáté letní tábor hlavně pro děti našich členů.

Letošní tábor probíhá v rekordním počtu 74 dětí v kouzelném prostředí Masarykova tábora YMCA na Sázavě v Soběšíně. Podívejte se na momentky ze skvělé atmosféry tábora, kde díky výborným vedoucím a kamarádství starších dětí (jsou tam i 15-17letí) se i ti malí cítí moc dobře a řada z nich nám hlásí, že je to super tábor, na který určitě chtějí jet i příští rok… 🙂

I když si každý rok Daniela a Petra říkají, že letos je to naposled, hlavně ten týden před odjezdem je to pro holky peklo… Ale pak tam na místě, když vidí každou chvíli, jak jsou děti šťastné, jak si tábor hrozně moc užívají a baví je připravený program… Snad to příští rok opět zvládnou.

Seřadit podle
« 1 z 7 »