Přihlášení k odběru novinek

Archivy

Všem členům našeho Spolku přejeme krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na další společná setkání v příštím školním roce!

A protože Spolek žije i o prázdninách, s mnohými z vás se těšíme na setkání na letním spolkovém táboře.

Zvláštní poděkování patří všem koordinátorům, kteří jsou velkým přínosem pro pedagogický sbor i náš Spolek. S jejich velkou pomocí se v končícím školním roce událo mnoho školních akcí.

A v neposlední řadě děkujeme také všem aktivním členům, kteří organizují, pomáhají, vymýšlejí, shánějí vše potřebné – bez nich by to prostě nešlo.

Díky vám všem se nám v Zelenči krásně žije a náš Spolek může nadále fungovat.

Děkujeme a krásné prázdniny!

Za výbor Spolku – Radka Otová

Milí rodičové,

Jistě se v tyto parné dny ptáte, kde skončily peníze vybrané na řešení přehřívání tříd. Jak jsme vás již informovali, v březnu bylo díky naší iniciativě uděláno teplotní měření budovy a z této zprávy jasně vyplynuly priority postupu řešení  –  především seřízení oken (zlepšení těsnosti), předokenní žaluzie, izolace střechy.  Všechna tato řešení jsou v kompetenci obce jako zřizovatele školy. Námi vybrané finanční prostředky budou tato opatření spolufinancovat.  

Se zástupci obce jsme na toto téma v kontaktu a dle aktuálních informací jsou v současné době zpracovány cenové nabídky na žaluzie, doplnění  izolace střechy a opravy oken a obec připravuje realizaci. Ideální termín realizace jsou letní prázdniny. Pevně věříme, že obec dodrží svůj slib.

Letošní již 10. ročník MTB závodu na valu U Kapličky se bude konat 15.9.2019.

Jak již však jeho hlavní organizátorka Markéta Schovánková avizovala, tento ročník je její poslední.

Hledáme tedy touto cestou nového hlavního organizátora této krásné zelenečské akce pro všechny děti i dospělé.

Markéta velice ráda do všeho zasvětí a předá své know-how, je tedy možné jak pokračovat v jejích stopách, tak ale i přinést jakékoliv nové myšlenky a nápady.

Budeme velice rádi, když se mezi příznivci cyklistiky najde nový schopný organizátor/organizátorka, který by se již letos do příprav s Markétou zapojil a získal cenné zkušenosti pro příští rok.

V opačném případě se již příští rok MTB závod konat nebude moci.

Nedělní Běh pro zdraví je úspěšně za námi. Běh jsme opět pořádali ve spolupráci s Hobbýkem a CK Fit. Stejně jako vloni se závodilo v 16 kategoriích. Celkem proběhlo cílovou páskou 81 závodníků a 11 štafet. Ještě před samotným závodem se většina sportovců krásně rozcvičila pod vedením slečny Elišky Kaštovské. Mnoho nadějných běžců trénovalo fyzičku ještě na skákacím hradě a odpočívat se mohlo u krásných omalovánek. 

Všem závodníkům gratulujeme ke skvělým sportovním výkonům a hlavně nás těší, že celý závod provázela dobrá nálada. Velké poděkování patří samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali i obci Zeleneč, která letos akci podpořila nejen zapůjčením vybavení ale přispěla i finančně na nákup krásných odměn pro naše sportovce.

Výsledková listina

Fotogalerie

Zveme Vás na další tradiční událost spolku. Běh pro zdraví startuje v neděli 19. května od 13:30. Prosím registrujte se předem.

Jak jsme Vás informovali, výtěžek z Vánoční sbírky Kč 80 000,–  byl v lednu předán paní ředitelce.

Následně jsme s paní ředitelkou diskutovali možnosti řešení problému přehřívání tříd a uskutečnila se schůzka mezi paní ředitelkou, panem starostou, zástupci spolku a obce.  Ve středu 20.3.2019 proběhlo ve škole měření tepelných ztrát. Na základě zprávy z tohoto měření budou stanoveny priority dalších kroků a konkrétní využití finančních prostředků. Budeme Vás průběžně informovat.

Velice oceňujeme koncepční přístup školy i obce a věříme, že se nám podaří problém postupně vyřešit.

Zveme všechny členy na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, která se bude konat dne

10.4.2019 od 19h ve výdejně školy, Mstětická ulice (vchod za tělocvičnou)

Program:

1)      Hlasování o navržených změnách stanov Spolku

2)      Hlasování o navrženém rozpočtu Spolku na r. 2019

3)      Prezentace výsledků hospodaření r. 2018 včetně zprávy Kontrolní komise

4)      Hlasování o navržené strategii Spolku pro období 2019-2021

5)      Informace o plánovaných akcích, změnách apod. 

Podrobné podklady a odkaz na dokumenty ke schválení obdrželi všichni členové e-mailem.

Připomínky je možné podávat do 31. 3. 2019