Kalendář akcí na 1. pololetí šk. roku

V kalendáři jsme doplnili termíny akcí naplánovaných do konce roku 2020, které doufáme, že se podaří uskutečnit! Zatím uvádíme jen data. Informace o přesném čase a místě jednotlivých akcí budou zveřejněny, až se termín přiblíží.

Seznam připravovaných akcí naleznete zde.

Přejeme krásné a pohodové prázdniny!

Milé děti, vážení rodiče a pedagogové,

jménem Spolku rodičů přeji všem krásné a pohodové prázdniny. Ať jsou plné veselých zážitků a pozitivní energie. Zároveň bych všem dětem, rodičům i učitelům chtěla poděkovat za jejich nasazení v uplynulých měsících. Byla to nová a leckdy složitá situace pro nás pro všechny, ale snad již teď můžu říct, že se  nám ji společně podařilo zvládnout. 

Na velkou část dětí se těšíme na našem letním táboře a na ostatní v září na půdě školy, školky či při nějaké další naší akci.

Radka Otová

Akce Spolku ke Dni dětí se ruší

Plánovaná akce Spolku ke Dni dětí, která měl proběhnout 5.6.2020 se bohužel ruší. Nechceme rodiče ani děti vystavovat případným rizikům a též bereme ohled na současné nadměrné pracovní vytížení našich dobrovolníků, kteří tuto akci měli na starosti. Děkujeme vám všem za pochopení.
Připravujeme pilně letní tábor, kterého se už děti i rodiče jistě nemohou dočkat.  A po prázdninách, doufejme, že se potkáme na dalších akcích v naší obci.

Odložení členské schůze

Milí členové,

vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni plánovanou členskou schůzi Spolku odložit na pozdější termín. V termínu 29.3.2020 se tedy schůze nekoná.

O novém termínu Vás budeme včas informovat.

Všem rodičům i dětem přejeme hodně zdraví a pevné nervy.

Výbor Spolku

Pozvánka na členskou schůzi 29.3.2020

Milí členové,

zveme Vás na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, která se bude konat dne 29.3.2020 od 18.30 ve výdejně ZŠ, Mstětická.

Program:

1)     Hlasování o navrženém rozpočtu Spolku na r. 2020

2)     Prezentace výsledků hospodaření r. 2019 včetně zprávy Kontrolní komise

3)     Informace a odsouhlasení změn, které byly diskutovány na neformálním setkání členů dne 29.1.2020

Dále samozřejmě můžete vznést jakékoliv podněty a připomínky.

Na setkání se těší výbor Spolku.

pozvánku v PDF naleznete zde