(vydařený především díky dětem a mladým, kteří pomohli!)

Video z akce:

Náš místní Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč se rozhodl zareagovat na impulzy a požadavky rodičů a připravit ve vlastní režii dne 2.června pro děti ze Zelenče oslavu svátku Dne dětí. Akci jsme realizovali ve spolupráci se skauty ze Záp a jejich zelenečskými svěřenci. Díky obětavosti a obrovskému nasazení ze strany spolkových dobrovolníků se zadařilo připravit opravdu pestrý program pro všechny věkové skupiny dětí.

Jak to dopadlo?

Více než 250 dětí si prošlo soutěžními stanovišti na louce u fotbalového hřiště.
Dalších téměř 90 starších dětí si následně užilo exhibiční vystoupení profesionálních parkouristů a diskotéku pod širým nebem.
Do akce se aktivně jako dobrovolníci zapojilo a ruce k dílu přiložilo přes 30 dětí a mládežníků! To je super úspěch, který jsme tu my ještě nezažili!

Veliké poděkování

patří těmto dětem a mládežníkům, kteří pro druhé děti na stanovištích dobrovolně pracovali a úžasně pomáhali:
Stázka Horáková, Sofie Bendová, Klaudie Bendová, Anna Dvořáková, Klára Červenclová, Hanka Gabrielová, Adéla Bořilová, Mojmír Bořil, Jan Moraveček, Štěpán Mikula, Matthew Novák, Kryštof Schovánek, David Schovánek, Eliška Luňáková, Barbora Weiserová, Alenka Hrubantová, Vojta Karger, Jakub Taylor , Matěj Altner, Klára Altnerová, Anna Čečrdlová, Pavel Bán, David Matějíček, Helena Jandová, Žofie Pelikánová, Vilma Pelikánová, Tedík Souček, Matyáš Nácovský

Maminky a tatínkové, kteří akci koordinovali, připravili a pomohli:
Daniela Červenclová, Andrea Bendová, Petra Moravečková, Štěpánka Horáková, Naďa Weiserová, Markéta Schovánková, Lenka Kvěchová, Eliška Broučková, Martina Jindrová, Petr Dvořák, Lucie Karníková
Pomoc s přípravou, materiálem, úklidem, hlídáním apod.:
Aneta Moravečková , Patrik Erben, Jakub Červencl, Majda Dvořáková, Lenka Píchová, Lukáš Schovánek, Michal Červencl, Martin Moraveček, Tomáš Bernard, Jan Weiser, Katka a Luboš Soustružníkovi

Zdravotnický dozor: Klára Bernardová, Martina Otradovská.

Pokud jsme někoho vynechali, předem prosíme za prominutí..

Za Obec Zeleneč děkujeme panu zastupiteli, V. Kováříkovi za jeho ochotu pomoci a též pracovníkům technických služeb obce Zeleneč za instalaci stolů a lavic.

Věříme, že účastníci této akce, děti i jejich rodiče si společné odpoledne maximálně užili a už se těšíme na příští ročník. Jak vidno, pouhý nápad a nadšení udělat něco pro děti ze Zelenče nestačí. Bez dostatku těch, co dobrovolně věnují pro druhé hodně ze svého času i ze svých sil by to nešlo. A za to si zaslouží všichni výše uvedení vskutku obrovské poděkování!

Nechť jsou, hlavně ti malí a mladí pomocníci velkým příkladem pro ostatní.

S přáním, ať se nám v Zelenči takto hezky naši mladí zapojují i nadále…

Organizační akční tým Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

« 1 z 3 »

Společně se skauty pořádáme oslavu Dne dětí pro malé i velké.

Přijďte v pátek 2.6.

Těšíme se na vás!

… není toho málo!

2.6. Dětský den (16:00 – 21:45) Soutěže, Exhibice parkour a žonglování, Diskotéka

3.6. Zeleneč Open – golfový turnaj

5.6. Třídní schůzky pro I.třídy (17:00 – 18:00)

19.6. Třídní schůzky a Rada rodičů

27.6. Akademie (16:00 – 22:00)

Milé maminky,

ráda bych Vám jménem Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč moc poděkovala za skvělou pomoc při přípravě večeří pro zahraniční studenty ze Slovenska, Polska a Německa), kteří navštívili na tři dny naši Zelenečskou školu.

Pro zajímavost, připravili jsme jídlo pro více než 110 strávníků po dva večery. Díky Vám všem jsme jim mohli oba večery nabídnout 100% domácí a rozmanitou stravu, po které se jen zaprášilo. Uvařili jsme kotel vynikající bramborové polévky, vyrobili více než 10 druhů pomazánek, tousty, bylo i ovoce a zelenina a v neposlední řadě spousta vynikajících sladkých dezertů.

Bylo to náročné jak časově, tak finančně a patří Vám velký díky za tuto iniciativu, moc dobře vím, jak je náročné vše skloubit s pracovními a rodinnými povinnostmi.

Jako Spolek jsme též věnovali na podporu této akce ZŠ dar ve výši 10.000,- .

Naďa W.

Jak již všichni víte,reportáž o této akci byla odvysílána v úterý 25.4. na ČT Déčko ve Zprávičkách, zde ji můžete shlédnout:

A pár fotografií:

Vážený pane starosto, zastupitelé a zaměstnanci obce,

ráda bych Vám jménem Spolku rodičů ZŠ a MŠ Zeleneč a myslím, že mohu mluvit za všechny rodiče, upřímně poděkovala za Vaši iniciativu v oblasti bezpečnosti ranního provozu v obci. Je úžasné, že zaměstnanci obce nad rámec svých běžných povinnosti denně pomáhají dětem s přecházením na strategických místech v okolí školy popřípadě i na přejezdu ve dnech zhoršené dopravní situace.

Ještě jednou děkujeme, jsme rádi, že obec myslí na děti a vychází rodičům maximálně vstříc.

Naďa Weiserová

Předsedkyně spolku

Vzhledem k mnoha dotazům, jak to bude s letošním školním focením, bychom rádi vysvětlili, že Spolek se aktivně v loňském i letošním roce snažil nalézt co nejlepší řešení a pomoci tak ZŠ.

V letošním roce jsme opět hledali nového dodavatele. Na naši výzvu reagovali dva fotografové se srovnatelnými nabídkami. Oba jsme doporučili s tím, že finální rozhodnutí provede škola.

Na Den země jsme se dozvěděli spoustu nových věcí. Podařilo se odchytit několik ptáků. Například to byla Pěnice černohlavá – sameček s černou čepičkou, samička s hnědou. Ten malinký byl budníček menší a žlutý fešák nakonec je strnad obecný. Dravci se do sklopné pasti nechytili, přestože křeček jménem Večeře dělal co mohl. Zaslouženě byl hrdinou dopoledne. Odpoledne byly děti zase neúnavné při stavbě hmyzího hotelu a tak místo jednoho máme k umístění hned tři.

Můžete shlédnout krátké video z celé akce a také pár fotografií:

V Juniorklubu proběhla velmi zajímavá, byť smutná přednáška o dětech ulice v Keni. Je to velmi silné téma a byli jsme rádi, že přišlo i několik dětí, které měly možnost zjistit, že ne všude se mají tak dobře jako Čechách a co znamená opravdová bída a beznaděj. Velmi zajímavá byla též diskuse s paní spisovatelkou, která má i velkou zkušenost v nadační činnosti.

Odkaz na knihu: hindrakova.cz

Už tento čtvrtek navštíví naši klubovnu Junior Klubu spisovatelka Hana Hindráková. Bude si s námi povídat o Keni  o svém cestování a hlavně o románu „Děti nikoho“, který zachycuje jeden skutečný příběh.

Přijďte v 18:30 do klubovny na hřišti.

DETI NIKOHO

PROGRAM DNE:
8:00 – sraz na železniční zastávce
V první části programu se dozvíme, které druhy ptáků můžeme potkat přímo v naší vesnici a jejím nebližším okolí. Zkušení ornitologové nám přímo v terénu vysvětlí, co právě vidíme a slyšíme. Pokud nebude pršet, budou cestou natažené sítě a my budeme mít možnost si prohlédnout ptačí opeřence z blízka a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí. Pro děti i dospělé jsou připravený Opeřené hádanky, díky kterým se o vybraných druzích ptáků dozví další zajímavosti a podrobnosti.

! Pokud dorazíte později, pospíchejte k zelenečské čistírně odpadních vod nebo volejte 605519158

14:00 – program v klubovně na hřišti SK Zeleneč
Odpoledne se budeme věnovat problematice ubývání hmyzu, který je základem potravního řetězce a společně se pustíme do stavby hmyzího hotelu.

15:00 – Zachraňme tmu!
Poslední část programu bude zaměřená na tmu, proč je pro nás, zvířata i rostliny důležitá, a že je čím dál více vzácnější – ve městech už dnes není možné pozorovat hvězdy. Dozvíme se, co je možné změnit, aby nám hvězdná obloha nezůstala skryta úplně. Program bude rozdělen na workshop pro děti a paralelně proběhne i přednáška pro dospělé.

Pro dětské účastníky máme připravený doprovodný materiál.

Den Zeme fin