Cíle činnosti Spolku RaP

Cíle činnosti Spolku RaP

Cílem spolku je prohloubení spolupráce se školou, a to zejména pomoc při zkvalitňování podmínek ke studiu a při organizaci školních a mimoškolních aktivit.  Spolek aktivním přístupem přispívá k rozvoji vědomostí a dovedností dětí ZŠ Zeleneč, včetně podpory rozvoje a vybavení školy.

Za tímto účelem Spolek zejména:

  • rozvíjí vzájemnou spolupráci rodičů, dětí a pedagogů,
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů,  materiálními  i finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti,
  • získává finanční prostředky z dobrovolných příspěvků rodičů, přátel školy a ostatních dárců, které slouží k zajištění především materiálních potřeb školy a jejích žáků,
  • organizačně a finančně se podílí na realizaci vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro děti i rodiče, které přispívají ke zlepšení spolupráce rodičů, žáků a pedagogů,
  • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich řešení.

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč