Přihlášení k odběru novinek
Archiv

Nezařazené

1 2 3 5

Jak jsme Vás informovali, výtěžek z Vánoční sbírky Kč 80 000,–  byl v lednu předán paní ředitelce.

Následně jsme s paní ředitelkou diskutovali možnosti řešení problému přehřívání tříd a uskutečnila se schůzka mezi paní ředitelkou, panem starostou, zástupci spolku a obce.  Ve středu 20.3.2019 proběhlo ve škole měření tepelných ztrát. Na základě zprávy z tohoto měření budou stanoveny priority dalších kroků a konkrétní využití finančních prostředků. Budeme Vás průběžně informovat.

Velice oceňujeme koncepční přístup školy i obce a věříme, že se nám podaří problém postupně vyřešit.

Zveme všechny členy na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, která se bude konat dne

10.4.2019 od 19h ve výdejně školy, Mstětická ulice (vchod za tělocvičnou)

Program:

1)      Hlasování o navržených změnách stanov Spolku

2)      Hlasování o navrženém rozpočtu Spolku na r. 2019

3)      Prezentace výsledků hospodaření r. 2018 včetně zprávy Kontrolní komise

4)      Hlasování o navržené strategii Spolku pro období 2019-2021

5)      Informace o plánovaných akcích, změnách apod. 

Podrobné podklady a odkaz na dokumenty ke schválení obdrželi všichni členové e-mailem.

Připomínky je možné podávat do 31. 3. 2019

  1. ve středu 20. března 2019, od 18.00 hodin, učebna A34
    • na téma „Chování u dětí a jeho projevy“
    • s paní psycholožkou PhDr. Olgou Opekarovou, Ph.D.
  2. ve středu 24. dubna 2019, od 18.00 hodiny, učebna A34
    • na téma „Kyberšikana“
    • s panem Bc. Vojtěchem Furákem.

Těšíme se na vás!

Stejně jako v předchozích letech se i v r. 2019 organizujeme pobytový tábor Spolku rodičů.

Většina míst byla rezervována dětmi, které s v minulém roce zúčastnily, pár zbylých míst však bylo obsazeno ještě než jsme zveřejnili plakátek. Velmi děkujeme za zájem, moc si toho vážíme, je to pro nás krásná odměna, na druhou stranu nás mrzí, že musíme další nové děti odmítnout.

Milí rodiče. Děláte si starosti, jak Vaše dítko obstojí v digitálním světě? Váháte, jak je správně provádět přes nebezpečí, která v tomto světě číhají? Pojďte s námi do 123 KONDICE na seminář pro rodiče dětí na prvním stupni, který Vás touto problematikou provede. Kapacita je omezená, registrujte se prosím včas na kontaktech uvedených na přiloženém letáku.

Na členské schůzi v neděli 2.12., které se zúčastnilo 19 členů spolku byl zvolen nový výbor. Děkujeme všem kandidátům a členům, kteří se volby zúčastnili. Zápis z členské schůze bude brzy zveřejněn. 

Složení výboru spolku

Daniela Červenclová
Lenka Kvěchová
Zlata Nácovská
Radka Otová
Luboš Soustružník

Nově zvolený výbor bezprostředně po skončení členské schůze zvolil statutární zástupce:

Radka Otová – předsedkyně, Zlata Nácovská – místopředsedkyně.

Výbor se bude pravidelně scházet a informovat Vás o své činnosti a dění kolem spolku i školy.

Školní ples je za námi! Získali jsme 30 000 Kč. 
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem našim sponzorům a dárcům, kteří věnovali nebo zajistili úžasné ceny do tomboly a slosování vstupenek.
Bez vás by to nešlo, DĚKUJEME!
Neméně si vážíme všech, kteří přijdou se pobavit, těší nás velký zájem o vstupenky, i vám díky, že jste zase (někteří možná poprvé) přišli. 
Těšíme se na další, tentokrát to bude výroční X.PLES!
Krásný adventní čas Petra a Daniela

Děkujeme všem, kdo přišli dnes na Vánoční tvoření. Doufáme, že jste si užili příjemný čas bez shonu a odnesli jste si kromě krásných výtvorů i notný kus pohody a dobré nálady. Sešlo se nás 22, což je optimální počet, abychom měli každý dost místa a každý dostal potřebný výklad a pomoc. Děkujeme speciálně Katce, Alici a Helence, že investovali tolik úsilí do přípravy a podělili se s námi o to, co jejich šikovné ruce dovedou vykouzlit. 

Kompletní fotogalerie 

Jako každý rok vyhlašujeme tradiční VÁNOČNÍ SBÍRKU.

Letos budeme výtěžek věnovat na pořízení ochlazovacích prostředků do tříd a areálu školy, neboť chybějící klimatizace je v současné době jeden z největších nedostatků naší školy.

Příspěvěk můžete zasílat na účet spolku 233 824 844/0300. Šek bude předán paní ředitelce na Vánočním jarmarku 11.12.2018.

Děkujeme, že pomáháte.

1 2 3 5