Ohlédnutí za „Během pro zdraví“

Nedělní Běh pro zdraví je úspěšně za námi. Běh jsme opět pořádali ve spolupráci s Hobbýkem a CK Fit. Stejně jako vloni se závodilo v 16 kategoriích. Celkem proběhlo cílovou páskou 81 závodníků a 11 štafet. Ještě před samotným závodem se většina sportovců krásně rozcvičila pod vedením slečny Elišky Kaštovské. Mnoho nadějných běžců trénovalo fyzičku ještě na skákacím hradě a odpočívat se mohlo u krásných omalovánek. 

Všem závodníkům gratulujeme ke skvělým sportovním výkonům a hlavně nás těší, že celý závod provázela dobrá nálada. Velké poděkování patří samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali i obci Zeleneč, která letos akci podpořila nejen zapůjčením vybavení ale přispěla i finančně na nákup krásných odměn pro naše sportovce.

Výsledková listina

Fotogalerie

Běh pro zdraví

Zveme Vás na další tradiční událost spolku. Běh pro zdraví startuje v neděli 19. května od 13:30. Prosím registrujte se předem.

Vedro ve škole – aktuální informace

Jak jsme Vás informovali, výtěžek z Vánoční sbírky Kč 80 000,–  byl v lednu předán paní ředitelce.

Následně jsme s paní ředitelkou diskutovali možnosti řešení problému přehřívání tříd a uskutečnila se schůzka mezi paní ředitelkou, panem starostou, zástupci spolku a obce.  Ve středu 20.3.2019 proběhlo ve škole měření tepelných ztrát. Na základě zprávy z tohoto měření budou stanoveny priority dalších kroků a konkrétní využití finančních prostředků. Budeme Vás průběžně informovat.

Velice oceňujeme koncepční přístup školy i obce a věříme, že se nám podaří problém postupně vyřešit.

Pozvání na členskou schůzi

Zveme všechny členy na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, která se bude konat dne

10.4.2019 od 19h ve výdejně školy, Mstětická ulice (vchod za tělocvičnou)

Program:

1)      Hlasování o navržených změnách stanov Spolku

2)      Hlasování o navrženém rozpočtu Spolku na r. 2019

3)      Prezentace výsledků hospodaření r. 2018 včetně zprávy Kontrolní komise

4)      Hlasování o navržené strategii Spolku pro období 2019-2021

5)      Informace o plánovaných akcích, změnách apod. 

Podrobné podklady a odkaz na dokumenty ke schválení obdrželi všichni členové e-mailem.

Připomínky je možné podávat do 31. 3. 2019

Pozvánka pro rodiče na besedy u kávy

  1. ve středu 20. března 2019, od 18.00 hodin, učebna A34
    • na téma „Chování u dětí a jeho projevy“
    • s paní psycholožkou PhDr. Olgou Opekarovou, Ph.D.
  2. ve středu 24. dubna 2019, od 18.00 hodiny, učebna A34
    • na téma „Kyberšikana“
    • s panem Bc. Vojtěchem Furákem.

Těšíme se na vás!

Tábor 2019

Stejně jako v předchozích letech se i v r. 2019 organizujeme pobytový tábor Spolku rodičů.

Většina míst byla rezervována dětmi, které s v minulém roce zúčastnily, pár zbylých míst však bylo obsazeno ještě než jsme zveřejnili plakátek. Velmi děkujeme za zájem, moc si toho vážíme, je to pro nás krásná odměna, na druhou stranu nás mrzí, že musíme další nové děti odmítnout.

Seminář „Děti Online“ ve čtvrtek 17.1.

Milí rodiče. Děláte si starosti, jak Vaše dítko obstojí v digitálním světě? Váháte, jak je správně provádět přes nebezpečí, která v tomto světě číhají? Pojďte s námi do 123 KONDICE na seminář pro rodiče dětí na prvním stupni, který Vás touto problematikou provede. Kapacita je omezená, registrujte se prosím včas na kontaktech uvedených na přiloženém letáku.