Ukončeno výběrové řízení na školní fotografie pro šk. rok 2015/16

Výběrové řízení na zhotovení školních fotografií ve školním roce 2015/2016 bylo ukončeno. Ze sedmi řádně přihlášených zájemců byla vybrána paní Barbora Míšková, profesionální fotografka ze Zelenče.

Fotografování proběhne ve dnech 12. – 13. 5. 2016.  

Věříme, že se fotografie povedou a budou se líbit dětem i rodičům.

 

 

Za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

Eva Hrdinová

 

Jak jste (si) hráli ……

Podívejte se na fotografie z Dne deskových her

17.3.2016 Členská schůze SPOLKU

Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

17.3.2016, 20H

restaurace Ta pravá

Program:

Volba nového výboru
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Plán akcí,  zejména organizace Dne dětí
Diskuse

Všichni členové jsou srdečně zváni!

Nové webové stránky ZŠ Zeleneč

Naše základní škola má krásné, úplně nové, webové stránky!

Věříme, že se Vám budou líbit a najdete na nich vše, co hledáte. Ještě nejsou naplněný informacemi na 100%, ale postupně se tak stane.

Velké poděkování za realizaci patří jednomu z rodičů, panu Petru Malevičovi, který stránky školy vytvořil zcela zdarma!

Podívejte se  …….   www.zszelenec.cz