Sbírka pro ZŠ – 2013

Seznam dárců sbírky pro ZŠ v r. 2013

Děkujeme všem rodičům, dárcům! Zároveň patří dík i všem, kteří přijdou pomoci při námi pořádaných akcích!

do 1.999,- Kč 2000,- a více 5000,- a více speciální dary
Arnoldovi Bernatovi OÚ Svémyslice příspěvek z kroužků keramiky
 Dvořákovi (U Obory)  Bořilovi  MUDr.Benešová Romana 50 0000 Kč
Frkousovi  Červenclovi  Košatkovi
 Hradeckých  Dřevovi  Bendovi zisk z plesu ZŠ
 Hrdinovi Klub Empirie  Chudých 30 000 Kč
 Jungwirthovi Goldschmiedovi Gabrielovi
 Kejhovi Kargerovi  Drábkovi
 Krabičkovi Menclíková Petra  Chromých
 Králíkovi Moravečkovi Tevak, Urbánkovi – Den dětí
Marešová Jana Pětníková Daniela
Mikulovi Plášilovi
Seifrtovi Schovánkovi
Sirotkovi Soukupovi
Sládečkovi Vanických
Slapničkovi
Soustružníkovi
Zdražilovi