Darovací smlouva

Máte zájem poskytnout dar?

Prostřednictvím našeho Spolku máte možnost věnovat finanční nebo materiální dary – během pravidelně pořádané sbírky nebo kdykoliv v průběhu roku. Vaše příspěvky jsou určeny  na podporu žáků  Základní školy v Zelenči a po konzultaci s paní ředitelkou využity na nákup školních pomůcek či při organizaci akcí pro děti.
O darovanou částku si můžete také snížit svůj daňový základ, potřebné dokumenty Vám rádi potvrdíme.

V případě Vašeho zájmu se, prosím, obraťte na předsedkyni Spolku RaP ZŠ a MŠ Zeleneč paní Evu Hrdinovou, e-mail sdruzeni.zelenec@gmail.com

 

Darovací smlouvy 2016 (pdf)

Darovací smlouva 2016 (vpis)