Členství

Členství ve Spolku RaP

Členství ve spolku je dobrovolné a může do něj vstoupit každý. Zpravidla do spolku  vstupují rodiče žáků navštěvujících ZŠ Zeleneč. Členství je také otevřeno široké  veřejnosti a právnickým osobám se zájmem jakkoliv pomoci či finančně přispět. Členství by mělo být pro každého rodiče morální povinností.

Členství je trvalé a zaniká buď ukončením školní docházky žáka  nebo písemným zrušením v průběhu roku.

Členské příspěvky

Členský příspěvek pro školní rok 2017/2018 činí 200,- Kč / člen.

Je možné je uhradit převodem na účet Spolku RaP ZŠ a MŠ Zeleneč nebo v hotovosti na prvních třídních schůzkách zástupcům tříd.