Pozvánka na členskou schůzi 7. 11. 2022

Milí členové,

zveme Vás na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, kterou svoláváme dle stanov našeho Spolku,  a která se bude konat:

7. listopadu 2022 od 19.30 v restauraci Le Le (bývalá OKI-DOKI).

Program:

1. Úvod (Volba zapisovatele, volba skrutátora)
2. Informace o pověření vedení seznamu členů
3. Prezentace hospodaření za 2021 včetně zprávy Kontrolní komise
4. Prezentace průběžného hospodaření za 2022
5. Hlasování o navrženém rozpočtu na 2023
6. Informace o proběhlých a plánovaných akcích, změnách apod. pořádaných Spolkem

Ke všemu výše zmíněnému můžete získat informace a vznést jakékoliv podněty a připomínky.

Děkujeme za váš čas věnovaný fungování našeho Spolku a těšíme se na setkání s vámi.

 

Olga Nováková, předsedkyně

Daniela Červenclová, místopředsedkyně

Za výbor Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.