Akce Spolku ke Dni dětí se ruší

Plánovaná akce Spolku ke Dni dětí, která měl proběhnout 5.6.2020 se bohužel ruší. Nechceme rodiče ani děti vystavovat případným rizikům a též bereme ohled na současné nadměrné pracovní vytížení našich dobrovolníků, kteří tuto akci měli na starosti. Děkujeme vám všem za pochopení.
Připravujeme pilně letní tábor, kterého se už děti i rodiče jistě nemohou dočkat.  A po prázdninách, doufejme, že se potkáme na dalších akcích v naší obci.