Výtěžek benefičního plesu věnován ZŠ a MŠ

Jak jsme již avizovali,  náš Spolek letos opět finančně podpořil školu uskutečněním X. benefičního plesu.

Letos poprvé jsme výtěžek plesu rovnoměrně rozdělili mezi ZŠ i MŠ. MŠ pořídí kostýmy na nově vznikající dětský dramatický kroužek. ZŠ za získané prostředky zakoupí část potřebného vybavení. Seznam potřebných pomůcek je k vidění na nástěnce školy a rodiče měli možnost se adresně  na financování podílet na vánočním jarmarku, kde si každý mohl vybrat konkrétní pomůcky, které pomůže škole zafinancovat.

Až do 20.12. 2019 nabízíme možnost podpořit ZŠ i MŠ formou zasláním libovolné částky na účet Spolku. Vybrané prostředky následně předáme ZŠ/MŠ. D

Děkujeme, že pomáháte.