Titul Férová škola a vyhodnocení autoevaluace

Važení rodičové, 

naše škola byla oceněna certifikátem Ligy lidských práv za vytvoření spravedlivého prostředí pro všechny děti a získala tak titul Férová škola.

Zároveň proběhla začátkem školního roku autoevaluace naší školy ze strany žáků, učitelů a Vás rodičů. 

Dne 22.10. od 17h proběhne v jídelně ZŠ Mstětická slavnostní předání certifikátu a bude následovat seznámení rodičů s výsledky autoevaluace. Všichni rodiče i další příznivci naší školy jsou srdečně zváni. (Rodiče žáků budou ještě informováni prostřednictvím průkazu žáka).