Vedro ve třídách ZŠ

Milí rodičové,

Jistě se v tyto parné dny ptáte, kde skončily peníze vybrané na řešení přehřívání tříd. Jak jsme vás již informovali, v březnu bylo díky naší iniciativě uděláno teplotní měření budovy a z této zprávy jasně vyplynuly priority postupu řešení  –  především seřízení oken (zlepšení těsnosti), předokenní žaluzie, izolace střechy.  Všechna tato řešení jsou v kompetenci obce jako zřizovatele školy. Námi vybrané finanční prostředky budou tato opatření spolufinancovat.  

Se zástupci obce jsme na toto téma v kontaktu a dle aktuálních informací jsou v současné době zpracovány cenové nabídky na žaluzie, doplnění  izolace střechy a opravy oken a obec připravuje realizaci. Ideální termín realizace jsou letní prázdniny. Pevně věříme, že obec dodrží svůj slib.