Konec školního roku

Všem členům našeho Spolku přejeme krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na další společná setkání v příštím školním roce!

A protože Spolek žije i o prázdninách, s mnohými z vás se těšíme na setkání na letním spolkovém táboře.

Zvláštní poděkování patří všem koordinátorům, kteří jsou velkým přínosem pro pedagogický sbor i náš Spolek. S jejich velkou pomocí se v končícím školním roce událo mnoho školních akcí.

A v neposlední řadě děkujeme také všem aktivním členům, kteří organizují, pomáhají, vymýšlejí, shánějí vše potřebné – bez nich by to prostě nešlo.

Díky vám všem se nám v Zelenči krásně žije a náš Spolek může nadále fungovat.

Děkujeme a krásné prázdniny!

Za výbor Spolku – Radka Otová