Přihlášení k odběru novinek
Archiv

Jak jsme Vás informovali, výtěžek z Vánoční sbírky Kč 80 000,–  byl v lednu předán paní ředitelce.

Následně jsme s paní ředitelkou diskutovali možnosti řešení problému přehřívání tříd a uskutečnila se schůzka mezi paní ředitelkou, panem starostou, zástupci spolku a obce.  Ve středu 20.3.2019 proběhlo ve škole měření tepelných ztrát. Na základě zprávy z tohoto měření budou stanoveny priority dalších kroků a konkrétní využití finančních prostředků. Budeme Vás průběžně informovat.

Velice oceňujeme koncepční přístup školy i obce a věříme, že se nám podaří problém postupně vyřešit.