Pozvánka pro rodiče na besedy u kávy

  1. ve středu 20. března 2019, od 18.00 hodin, učebna A34
    • na téma „Chování u dětí a jeho projevy“
    • s paní psycholožkou PhDr. Olgou Opekarovou, Ph.D.
  2. ve středu 24. dubna 2019, od 18.00 hodiny, učebna A34
    • na téma „Kyberšikana“
    • s panem Bc. Vojtěchem Furákem.

Těšíme se na vás!