Přihlášení k odběru novinek
Archiv

Zveme všechny členy na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, která se bude konat dne

10.4.2019 od 19h ve výdejně školy, Mstětická ulice (vchod za tělocvičnou)

Program:

1)      Hlasování o navržených změnách stanov Spolku

2)      Hlasování o navrženém rozpočtu Spolku na r. 2019

3)      Prezentace výsledků hospodaření r. 2018 včetně zprávy Kontrolní komise

4)      Hlasování o navržené strategii Spolku pro období 2019-2021

5)      Informace o plánovaných akcích, změnách apod. 

Podrobné podklady a odkaz na dokumenty ke schválení obdrželi všichni členové e-mailem.

Připomínky je možné podávat do 31. 3. 2019