Přihlášení k odběru novinek
Archiv

V letošním roce zůstává poplatek za členství ve Spolku Rodičů opět v nezměněné výši 200,- kč

Prosím uhraďte členský příspěvek ideálně třídnímu koordinátorovi na třídní schůzce 10.9. 2018

Případně pošlete příspěvěk na účet spolku: 233 824 844/0300. Do poznámky je vhodné uvést celé jméno rodiče – člena spolku a třídy dětí.

Příspěvek plaťte pouze jednou bez ohledu na to, kolik dětí ve škole nebo školce máte. Členem spolku se stává obvykle jeden z rodičů.

Přihlášku můžete stáhnout zde

A co Vám členství ve spolku vlastně přináší?

  • podpoříte školní aktivity nad rámec běžné výuky a přispějete škole na nákup nadstandardních pomůcek
  • podpoříte pořádání mimoškolních akcí pro naše děti a máte možnost aktivně se podílet na organizaci těchto akcí
  • získáte výhodnější cenové podmínky pro některé akce pořádané spolkem (především letní pobytový tábor)

Díky existenci spolku dále funguje systém koordinátorů v jednotlivých třídách a rada rodičů – pravidelná setkání rodičů s vedením školy a zástupci obce.

Spolek také nominuje zástupce rodičů do školské rady a aktivně buduje dobré vztahy a spolupráci rodičů a školy.