Přihlášení k odběru novinek
Archiv

Monthly Archives: Srpen 2017

Vážení rodiče,

hledáme alespoň 4 kandidáty pro volbu zástupce rodičů do Rady školy (dle zákona 561 školského zákona). Na začátku září musí být připraveny volební lístky každého kandidáta. Zástupce, který z volby vyjde zastupuje zájmy rodičů. Tříčlennou radu školy tvoří zástupci školy, obce i rodičů. Schází se jen několikrát do roka a podepisuje např. důležité dokumenty (kompletní kompetence viz níže).

Svého zástupce z navržených kandidátů zvolí rodiče na první třídní schůzce 11.9.

Pokud máte zájem případně doporučíte někoho, koho bychom mohli oslovit, napište prosím na :

eva.sobotova@zszelenec.net nebo na info@spolekzelenec.cz

Školská rada a volby se podle § 167 řídí těmito pravidly:

 1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada  má podle § 168 tyto kompetence:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Náš Spolek rodičů, tedy hlavně  Daniela s Petrou, zorganizoval už po několikáté letní tábor hlavně pro děti našich členů.

Letošní tábor probíhá v rekordním počtu 74 dětí v kouzelném prostředí Masarykova tábora YMCA na Sázavě v Soběšíně. Podívejte se na momentky ze skvělé atmosféry tábora, kde díky výborným vedoucím a kamarádství starších dětí (jsou tam i 15-17letí) se i ti malí cítí moc dobře a řada z nich nám hlásí, že je to super tábor, na který určitě chtějí jet i příští rok… 🙂

I když si každý rok Daniela a Petra říkají, že letos je to naposled, hlavně ten týden před odjezdem je to pro holky peklo… Ale pak tam na místě, když vidí každou chvíli, jak jsou děti šťastné, jak si tábor hrozně moc užívají a baví je připravený program… Snad to příští rok opět zvládnou.

« 1 z 7 »

Poprvé za tábor jsme se vzbudili do deště, ale zima není. Po snídani děti mohly kvůli lijáku hrát vytouženou hru na medvěda (tedy vlézt ještě do pelechu), některé i znovu usnuly, některé si povídaly nebo mastily karetní hry. Jak trosku přestalo pršet už pár nadšenců vyběhlo hrát turnaj v pinkpongu nebo si v hlavasárně pletly copánky a zažehlovaly korálky. Teď připravujeme udílení Oskarů a závěrečný slavnostní večer v jídelně, během poledního klidu už si děti pomalu balí domu a večer bude disko s ohňostrojem.
V dnešním náročném dni jsem musela zvládnout i super přísnou kontrolu z hygieny, tak to byl fakt mazec! 😬 (pozn. Petra: ….. ale Daniela samozřejmě zvládla i kontrolu bez větších problémů )
Naštěstí děti máme letos opravdu vzorné, úžasně spolupracující a nadšené! Teď se pravě stroji do svých suprových kostýmů na předávání cen letošního filmového festivalu v Soběšině. Jestli tam holky dojdou na těch podpatcích přes potoky vody ? Kdo dostane zvláštního Oskara ze výjimečné výkony a za nejlepší režii? Je to napínavé!

Pozdrav ze Soběšína

Daniela, pátek 11.8.

 

Dnes jsme nechali všechny déle vyspat bez rozcvičky, po snídani nejdřív volno pro sportovní aktivity a nebo povídaní či odpočinek. Potom začátek natáčení televizní show, měli jsme tu Prostřeno, Farmář hledá ženu (viz foto), Výměnu manželek apod, večer se zase u promítání pobavíme. Odpoledne dotočení a koupání, po večeři poslední hlasování a raut také s dobrotami od maminek, je děsné vedro, už se těšíme na trošku ochlazení…

Daniela, čtvrtek 10.8.

 

Je tu opět žhavá zprávička z tábora od Daniely:
Dorazila jsem zpět s plným autem buchet od maminek na zítřejší Oskarový raut a našla jsem všechny děti ve výborné náladě!
Dneska zvládly celodenní výlet, pěšky 7,5 km a všechny (až na marody) 2x úspěšně přebrodily řeku! Pak prohlídka zámku a nákup ve vesnické sámošce, nakonec vlakem zpět do tábora. Večer táborák s kytarou, buřty a s bojovkou po týmech.
Žádné velké stýskání tu není a někteří si už stěžují, že to tak rychle utíká a blížíme se ke konci .
…….. ale ještě si to tu pořádně užijeme!

Daniela, středa 9.8.

 

Neděle dopřála dětem pozdější budiček (přesto někteří již od 7h běhají kolem chatek, co už bude…??) a snídani bez rozcvičky. Dopoledne v týmech natáčeli vtipné reklamy, třeba na Wellness centrum Soběšín, rodinnou dovolenou apod. Převleky je hodně bavily. K obědu knedlo, vepřo, zelo, polední klid a pak se vystřídali v turnaji ve vybíjené a na řece se povozily na pramičkach, v podvečer si pak prohlédli výsledné reklamní spoty a vybrali ten nejvýstižnější. Hodně dětí luští i dobrovolné úkoly i když vyhrát není vždy výhra, vítěz muže kromě sladkosti vyhrát třeba úklid tábora, číšnické povinnosti, masáže pro vedoucí či složení oslavné básně na tábor 🙂.

Všechny zdraví Daniela, pondělí 7.8.

 

Včera večer filmové promítání vlastních tvůrčích filmů každého týmu, byly všechny super vtipné (pak je někam nasdílíme i rodičům), ohodnotili si je samy, večer zakončen společným disko ve stylové prvorepublikové jídelně. Spát se šlo později (dnes to snad dohoníme). Sem tam přišlo drobné stýskání a slzičky u menších dětí, ale větší děti i vedoucí je utěší a motivují a pak je zase úsměv na tváři. Dnes dopoledne klidnější režim, všechny děti si mohly vybrat zaměřeni kroužku, tak se i vystřídaly napříč týmy, vyzkoušely si dramaťák, pletly náramky, sportovaly, vyráběly. Po výborném řízku odpočinek a pak jsme vyrazili do místního brouzdaliště s fontánkou, odvážnější už do řeky. Večer nás čeká táborák s buřty a kytarou. Mezitím ti akční mohou stále luštit úkoly a vymyslet další scénáře pro příští minifilmíky, ke kterým už si vylosovali témata.

Tak se nebojte, mají se tu báječně!

Daniela, sobota 5.8.

 

Ráno nás před osmou vzbudil budíček a svižná rozcvička i s několika filmovými hrdiny. Po bohaté snídani se všichni vyfintili a vyrazili na Zahajovací ceremoniál letního filmového festivalu, kde se rozdělili do týmů. V nich se pak, už v civilu, pustili do výroby vlastních originálních klapek svého týmu. Po obědě a poledním klidu,který většina využila pro společné dotvoření klapek a vymýšlení scénáře vlastního filmu. Po svačině se s nejrůznějšími rekvizitami a kostýmy pouští všichni do natáčení. Na suchu i ve vodě, všichni zapálení do děje. Večer nás čeká diskotéka a promítání (táborák kvůli později dorazivším přesunut na zítra).

Daniela, pátek 4.8.

Dali jsme dohromady fotografie a videozáběry ze všech akcí a sami jsme se nestačili divit, co jsme všechno letos zvládli. Moc děkujeme všem, kdo pomáhají v rámci spolku i mimo něj. Velice nás těší, že jsme si jako rodiče mohli s našimi dětmi užít tolik zábavy, legrace ale i poučení.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.